14 maja 2018 roku w Sulejówku k. Warszawy odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Sinicum im. Michała Boyma. W czasie jego trwania o. Antoni Koszorz SVD, prezes Sinicum, przedstawił sprawozdanie merytoryczne za rok 2017.

Głównym wydarzeniem ubiegłego roku było III Seminarium na temat życia konsekrowanego dla sióstr z Chin, które miało miejsce w dniach od 28 czerwca do 15 lipca 2017 r. i wzięło w nim udział 19 sióstr z 12 prowincji i 17 zgromadzeń zakonnych. O. A. Koszorz podkreślił, że seminaria te cieszą się ogromnym powodzeniem wśród chińskich sióstr.

Odpowiedzią Sinicum na to zainteresowanie jest przygotowanie kolejnego seminarium, tym razem dla 50 formatorek z Chin, we współpracy ze szkołą frormatorów prowadzoną przez ojców jezuitów i pod patronatem Akademii Ignatianum w Krakowie. Kurs będzie przeprowadzony w Domu Formacji Permanentnej w Starej Wsi.

S. Aleksandra Huf SSpS, wiceprezes Sinicum, opowiedziała zgromadzonym o Mszy św. dla Chińczyków w Warszawie, nowej duszpasterskiej inicjatywie Sinicum, która powstała w połowie ubiegłego roku. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca, w kościele św. Jadwigi na Żeraniu, ks. Jan Shi odprawia Mszę św. w języku chińskim, na której gromadzi się od 15-25 osób. S. Jana Zhang podjęła się przygotowania grupy chińskich katechumenów do chrztu świętego w przyszłym roku na Wielkanoc.

Sprawozdanie finansowe zostało przedstawione przez księgową Teresę Pamrow oraz ks. Wiesława Czaję, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Po wysłuchaniu sprawozdań Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Sinicum.

W drugiej części spotkania przeprowadzono wybory do nowego Zarządu Sinicum. Nowym prezesem został wybrany o. Jacek Gniadek SVD, były misjonarz w Afryce i dyrektor Werbistowskiego Centrum Migranta Fu Shenfu. Na stanowisko wiceprzewodniczących ponownie wybrani zostali ks. Czesław Noworolnik i s. A. Huf. O. A. Koszorz został honorowym Prezesem Sinicum.

Po wyborach uczestnicy Walnego Zgromadzenia wysłuchali świadectwa ks. Jana Zwolskiego, który od 20 lat posługuje w Chinach kontynentalnych. Jest z zawodu inżynierem i pomaga Chińczykom w projektowaniu i budowaniu kościołów. Swoim doświadczeniem pobytu w chińskiej rodzinie podzieliło się małżeństwo państwa Krajewskich. Ich zainteresowanie Kościołem w Chinach narodziło się po wpływem przyjęcia wiary chrześcijańskiej przez młodą Chinkę studiującą w Polsce.

Walne Zgromadzenie Sinicum zakończyło się wspólną Eucharystią, której przewodniczył bp. Romuald Kamiński, ordynariusza diec. warszawsko-praskiej. Biskup w swojej homilii zachęcił do jeszcze większego zaangażowania się w dzieło pomocy Kościołowi w Chinach.

Do Stowarzyszenia przyjęto sześciu nowych członków: trzech werbistów, werbistkę, jezuitę oraz osobę świecką.

Walne Zgromadzenie zakończyło się wspólną kolacją, podczas której s. J. Zhang otrzymała dyplom ukończenia nauki sztuki użytkowej z rąk Stanisława Tworzydło, artysty malarza i ceramika, u którego w pracowni uczyła się technik plastycznych i wykorzystania ich w tworzeniu sztuki religijnej. Komisja Kwalifikacyjna Związku Polskich artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa – okręg Warszawski przyjęła siostrę z Chin jako członka ZPAP Polska Sztuka Użytkowa i uprawniła ją do posługiwania się tytułem artysty plastyka.