Serdecznie zapraszamy na wspólną Eucharystię w Dniu Modlitw za Kościół w Chinach, który wypada w dniu Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, a zarazem Matki Bożej z Sheshan,  24 maja 2018 o godz. 18.00, w bazylice św. Krzyża w Warszawie, na Krakowskim Przedmieściu.

Główny celebransem w tym roku będzie ks. Czesław Wojciechowski, misjonarz z Hongkongu, który wygłosi homilię, a po Mszy św. w dolnym kościele opowie o swojej pracy misyjnej w Hongkongu i na temat sytuacji Kościoła w Chinach.

ks czeslaw wojciechowski
Ks. Czesław Wojciechowski

24 maja jest w Chinach wspomnieniem Matki Bożej z Sheshan - Królowej Chin. Papież Benedykt XVI ogłosił ten dzień światowym Dniem Modlitw za Kościół w Chinach.

W liście skierowanym da całego Kościoła powszechnego w 2007 r. papież napisał: "Jako Pasterz Kościoła powszechnego pragnę wyrazić żywą wdzięczność Panu za bolesne świadectwo wierności, jakie chińska wspólnota katolicka dawała w okolicznościach prawdziwie trudnych. Równocześnie odczuwam jako mój wewnętrzny i niezbywalny obowiązek i jako wyraz mojej ojcowskiej miłości, konieczność utwierdzania w wierze chińskich katolików i wspierania ich jedności za pomocą środków właściwych Kościołowi".

WIĘCEJ INFORMACJI
* Wywiad z ks. Czesławem Wojciechowskim
* List Papieża Benedykta do Kościoła w Chinach