Na zaproszenie Sinicum 18 kwietnia 2012 przybył do Polski o.Sergio Ticozzi PIME, członek watykańskiej Komisji ds. Kościoła Katolickiego w Chinach i koordynator ds. chińskich seminarzystów i sióstr zakonnych studiujących w Europie.

W czasie spotkania z członkami Sinicum w klasztorze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego w Sulejówku 19 kwietnia, ks. Ticozzi w imieniu Kongregacji Ewangelizacji Narodów podziękował za modlitwę i zaangażowanie w pomoc Kościołowi w Chinach. „W kontaktach z Kościołem w Państwie Środka konieczna jest rozwaga i roztropność – powiedział – umiejętne kontaktowanie się zarówno z nieoficjalną, jak i oficjalną częścią Kościoła, unikanie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami Stowarzyszenia Patriotycznego". Podkreślił wielką wagę pomocy udzielanej biskupom i przełożonym zgromadzeń zakonnych we właściwej ocenie sytuacji, zarówno, jeśli chodzi o konkretne potrzeby danej diecezji i zgromadzenia, jak i o umiejętny dobór kandydatów do dalszej edukacji i formacji w Europie.

Kościół w Chinach przez kilkadziesiąt lat był pozbawiony kontaktów z Kościołem powszechnym. Stąd potrzeba umożliwienia Chińczykom studiów, formacji oraz doświadczenia życia Kościoła w innych krajach świata. Celem studiów zagranicznych jest dostarczenie diecezjom i zgromadzeniom w Chinach dobrze przygotowanych przełożonych wspólnot, kapłanów i formatorów, którzy byliby ekspertami w swoich dziedzinach. Biskupi i przełożeni wysyłający i przyjmujący chińskich seminarzystów i siostry zakonne, winni ustalić na piśmie szczegóły dotyczące kierunku, czasu i miejsca studiów; pracy, do której studia mają przygotować; zasad, według których siostry i seminarzyści mają uczestniczyć w życiu wspólnoty, w której przebywają. Przed przyjazdem do Europy kandydat winien przynajmniej przez jeden rok uczyć się języka kraju, do którego jest wysyłany. Po zakończeniu edukacji i formacji ma on wrócić do Chin, by wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności. Jeśli istnieje potrzeba, po kilku latach może ponownie przyjechać do Europy, by kontynuować studia. Nie należy udzielać Chińczykom święceń prezbiteratu poza ich ojczyzną. Często bywa to przyczyną trudności i wzmożonej obserwacji po powrocie do Chin. Ks. Ticozzi zauważył, że najwięcej osób wyjeżdża na studia z diecezji Hebei i Fujian. Obecnie, przy przyznawaniu stypendiów, zwraca się większą uwagę, by pomoc objęła również przedstawicieli diecezji z południowych i południowo-zachodnich części kraju.

Pytany o formację świeckich katolików i umożliwienie im zdobycia wykształcenia w Europie, ks. Ticozzi powiedział, że najkorzystniejsze byłoby stworzenie dobrego centrum formacyjnego dla osób świeckich w samych Chinach. Wspomniał, że duży i pozytywny wkład w ewangelizację i katolicką formację wnoszą katoliccy studenci. Ponieważ, jak stwierdził ks. Ticozzi „jedynie Bóg może rozwiązać wiele problemów bieżącej sytuacji w Chinach", spotkanie rozpoczęto wspólną Mszą świętą, której przewodniczył prowincjał dominikanów o. Krzysztof Popławski, powierzając Bogu Kościół w Chinach, siostry i seminarzystów studiujących w Polsce oraz Stowarzyszenie Sinicum im. Michała Boyma SJ.