sekretariat@sinicum.pl
  +48 513 382 730

_____________________________ 

Szukaj...

 • Obchody Dnia Modlitw za Kościół w Chinach 2018

  Obchody Dnia Modlitw za Kościół w Chinach 2018

  Serdecznie zapraszamy na wspólną Eucharystię w Dniu Modlitw za Kościół w Chinach, który wypada w dniu Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, a zarazem Matki Bożej z Sheshan, 24 maja 2018 o godz. 18.00, w bazylice św. Krzyża w Warszawie, na Krakowskim Przedmieściu.

  Główny celebransem w tym roku będzie ks. Czesław Wojciechowski, misjonarz z Hongkongu, misjonarz z Hongkongu, który wygłosi homilię, a po Mszy św. opowie o swojej pracy misyjnej w Hongkongu i na temat sytuacji Kościoła w Chinach.

  Więcej
 • Dwa Kościoły, jeden Duch

  Dwa Kościoły, jeden Duch

  Wszystko rozpoczęło się od spotkanie z nuncjuszem apostolskim w Polsce, abp Salvatore Pennacchio, który z wielką życzliwością przyjął siostry w nuncjaturze. Podczas spotkania nuncjusz zamienił z każdą sióstr kilka zdań. Zauważyłem na ich twarzach ogromną radość.

  – Popatrz na nie! Są w habitach, przyjmuje je nuncjusz, czegoś takiego nigdy nie doświadczyły w Chinach, gdzie często muszą się ukrywać. Takie chwile są ważne – mówi do mnie szeptem s. A. Huf w korytarzu warszawskiej nuncjatury.

  Więcej
 • Jedwabny Szlak z Watykanu do Chin nie istnieje

  Jedwabny Szlak z Watykanu do Chin nie istnieje

  W ostatnich trzech latach odbyło się przynajmniej pięć rund rozmów watykańsko-chińskich, tak w Pekinie, jak i w Watykanie. Obie strony wypowiadają się na temat tych spotkań bardzo ogólnie. (...)

  Większość informacji o przypuszczalnej treści rozmów i osiągniętym porozumieniu pochodzi z nieoficjalnych źródeł i dotyczy najczęściej nominacji biskupów.

  Więcej
 • Jest tylko jeden katolicki Kościół w Chinach

  Jest tylko jeden katolicki Kościół w Chinach

  Wywiad z o. Zbigniewem Wesołowskim SVD, redaktorem naczelnym w Instytucie Monumenta Serica, sinologiem, byłym misjonarzem werbistą na Tajwanie.

  Rozmawia o. Jacek Gniadek SVD

  Więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Polecamy

 • Wszystkie
 • Blog
 • Galeria
 • Inne
 • Wydarzenia
 • Domyślnie
 • Tytuł
 • Data
 • Losowo
kolejne przytrzymaj SHIFT żeby wczytać wszystko wczytaj wszystko

Rodzina franciszkańska rozsiana na całym świecie, a szczególnie Zakon Braci Mniejszych (OFM), składa dziękczynienie Opatrzności Bożej i wyrazy wdzięczności papieżowi Benedytowi XVI za dar beatyfikacji 29 września 2012 roku Ojca Gabiele Marii Allegry, twórcy pierwszego kompletnego przekładu Biblii na język chiński. Włoski franciszkanin, Giovanni Allegra urodził się 26 grudnia 1907 roku w San Giovanni La Punta (Katania), u podnóża Etny, w rodzinie ubogiej, ale dogłębnie chrześcijańskiej.

W 17 roku życia, przyjmując imię zakonne Gabriele Maria, wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych; we wrześniu 1926 roku został posłany do Rzymu w celu dokończenia studiów teologicznych. W 1930 roku otrzymał święcenia kapłańskie.  W pierwszą rocznicę swoich święceń kapłańskich, 20 lipca 1931 r., o. Gabriele dotarł do Chin. Pragnienie udania się na misje do Chin „dla miłości Słowa Bożego, z wolą tłumaczenia na chiński całego Pisma Świętego” wyraził już w 1918 roku, po wysłuchaniu konferencji głośnego misjonarza franciszkańskiego w Rzymie.

Od samego początku swojego pobytu w Chinach zrozumiał, że najważniejszą rzeczą dla niego było poznanie języka i stopniowe wnikanie w myśl i kulturę chińską. Studiował więc niezmordowanie poezję, filozofię, miejscowe religie i historię Chin. Cały czas pamiętał o swoich planach tłumaczenia Pisma Świętego. Pracę tę rozpoczął 11 kwietnia 1935 r., w piątek przed Niedzielą Palmową, kiedy obchodzono święto Matki Bożej Bolesnej, której zawierzył swoje dzieło. Dużo czasu w tym okresie zajmuje mu konsultowanie istniejących już tłumaczeń fragmentów Pisma Świętego rozsianych po różnych bibliotekach uniwersyteckich Chin i Europy. W krótkim czasie o. Allegra otrzymał pozwolenie na wyszukanie odpowiednich współpracowników. Ostatecznie zostali wybrani czterej młodzi chińscy franciszkańscy kapłani. Trzech spośród nich miało stopień naukowy doktora literatury chińskiej, a jeden teologii dogmatycznej.
Dnia 2 sierpnia 1945 r. w budynku przylegającym do Katolickiego Uniwersytetu w Pekinie, zainaugurowało swoją działalność Studium Biblicum Franciscanum Sinense, które, ze względu na nową ideologię i związane z nią zmiany w państwie, już w roku 1948 przeniosło swoją siedzibę do Hong Kongu. Pierwszym i najważniejszym zadaniem w początkowej fazie działalności Studium było przygotowanie do druku Pisma Świętego na podstawie wcześniejszego tłumaczenia o. Allegry.

Widząc dokonujące się zmiany w życiu politycznym i społecznym Chin, o. Allegra podjął nową inicjatywę. Założył  1958 w  Singapurze Studium Sociologicum. W krótkim czasie przygotowano serię dokumentów z etyki socjalnej na temat rodziny i wychowania oraz encykliki papieskie z zakresu nauki społecznej, poczynając od Rerum Novarum Leona XIII. O. Gabriele napisał, ale nigdy nie opublikował, dwa traktaty z socjologii: De doctrina sociali catholica oraz Tractatus de Ecclesia et Statu. Allegra był świadom, że Studium Sociologicum zaczynało działać w czasie, kiedy Kościół w Chinach był krzyżowany, ale jednocześnie wierzył mocno, że nadejdzie dla Chin poranek zmartwychwstania     Mimo ogromnego zaangażowania się na polu socjologii o. Gabriele nie zapomniał o dalszym tłumaczeniu Pisma Świętego. Był przekonany, że wraz z łatwiejszym dostępem wiernych do Pisma Świętego rozpocznie się nowa epoka historii Kościoła w Chinach. Powyższa refleksja przyczyniła się do przygotowania i wydania całego Pisma Świętego w jednym tomie. Ponieważ druk ukończono 25 grudnia 1968 r. Biblię tę nazwano «betlejemską». Ukazało się powtórne jej wydanie jak i trzecia, pomniejszonego formatu, edycja w 1972 r. Pod wpływem lektury dzieł Euzebiusza, św. Hieronima i św. Augustyna, o. Gabriele przygotował razem ze swoimi współpracownikami i wydał Chiński Słownik Biblijny zawierający 2.630 haseł.   

O. Gabriele Maria Allegra zdawał sobie sprawę z tego, że ukończona praca nad tekstami Pisma Świętego w języku chińskim to nie tylko owoc zdolności i wiedzy ludzkiej, ale to przede wszystkim dar Ojca Niebieskiego. Biblia to Słowo Boże, które stało się Ciałem, a następnie Księgą.
Omawiana Biblia zrodziła się z miłości do Boga, w klimacie wiary i zapału apostolskiego. Dlatego została przyjęta przez hierarchię Kościoła ze zrozumiałą radością, ale jeszcze bardziej wzruszająca jest radość, z jaką zdobywali Pismo Święte trędowaci z Macao, a czytając je, często z braku palców językiem przewracali kartki.
Praca związana z tłumaczeniem Pisma Świętego była bardzo ważnym osiągnięciem naukowym o. Allegry, trzeba jednak zaznaczyć, że opublikował też wiele książek i artykułów. Pozostawił dużą ilość rękopisów, które świadczą o jego wyjątkowej znajomości dogmatyki, ascetyki, mistyki, historii duchowości, patrystyki, historii Kościoła i kultury chińskiej. Jego osobowość wywarła bardzo duży wpływ na dialog ekumeniczny na całym Dalekim Wschodzie. Był człowiekiem bardzo otwartym na rozmowę, nie bał się pytać, szukać rad, a świadczy o tym m. in. jego bogata korespondencja ze św. Maksymilianem Kolbem, czy długie konwersacje z o. Teilhardem de Chardin, SJ. To kolosalne dzieło było zdziwieniem nawet dla niego samego! Mówił, że jest to zasługą także Dziewicy Niepokalanej. Dzięki dokonanemu dziełu zasłużył sobie na tytuł „Hieronima chińskiego i Dalekiego Wschodu”. Dokonał tego dzięki wierze w Słowo Boże, miłości do Chin i Chińczyków, w szczególności do chorych na trąd i ubogich, dla których nie szczędził czasu, oraz dzięki długiemu studium w pobożności i modlitwie. Chcąc zrealizować młodzieńcze marzenia, „studiował, pracował i cierpiał”. Był poliglotą, władał 11 językami.  Można o nim powiedzieć, że tłumacząc Pismo Święte, modlił się, a modląc się, żył Słowem Bożym.

Umarł świątobliwie 26 stycznia 1976 roku w Hongkongu, w czasie komentowania Psalmu 54. Pochowany został w kościele franciszkańskim św. Błażeja w Acireale, na rodzinnej Sycylii. Osiem lat po śmierci rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny, a 10 lat temu Jan Paweł II zatwierdził dekret o cudzie przypisywanym jego wstawiennictwu, otwierając tym drogę do wyniesienia go do chwały ołtarzy. Dnia 15 maja 2002 roku, ukazał się artykuł o. Leonardo Anasatasi zatytułowany: II ven. Gabriele Allegra, fondatore del Centro Sociale Cristiano (Czcigodny Gabriele Allegra, założyciel chrześcijańskiego ośrodka socjologicznego) w “L'0sservatore Romano”. W ostatnim zdaniu tego artykułu, autor podkreślił znaczący wkład o. Gabriele m. in. w zwalczanie doktryny komunistycznej i ateizmu materialistycznego. Już następnego dnia, 16 maja 2002 r. Rząd Chińskiej Republiki Ludowej specjalną notą dyplomatyczną skierowaną do Stolicy Apostolskiej zażądał, aby Watykan nie mieszał się w sprawy chińskiego Kościoła. Nie pozostało to bez wpływu na planowaną wówczas beatyfikację, która, ostatecznie, odbyła się 10 lat później.

Z racji politycznych jego beatyfikacja nie mogła się odbyć ani Bazylice św. Piotra na Watykanie, ani w Hongkongu, ale w katedrze rodzimej diecezji w Acireale. W uroczystość Świętych Archaniołów, 29 września 2012, o godz. 10 rozpoczęła się beatyfikacyjna Msza św., sprawowana przez kard. Angelo Amato, prefekta Kongregacji do Spraw Świętych, z udziałem m. in. Generała Zakonu Braci Mniejszych oraz czterech kardynałów, w tym kardynała emeryta Józfa Zen Ze-Kiun z Hongkongu, miejscowego Arcybiskupa oraz delegacji kapłanów i wiernych z Hongkongu pod przewodnictwem bpa Savio Hon Tai, jak też licznego duchowieństwa, zakonników i wiernych, w tym młodzieży z Sycylii i całej Italii.

Papież Benedykt XVI w akcie beatyfikacyjnym nowego Błogosławionego nazwał go „Pokornym sługą Boskiej Mądrości, wiernym Apostołem Pisma Świętego, gorliwym misjonarzem na Ziemi Wschodu”. Zaś kardynał Amato m. in. dodał, że  o. Allegra był nie tylko ekspertem w zakresie Pisma Świętego, ale przede wszystkim świętym świadkiem Ewangelii Chrystusowej. Podkreślił także jego niewzruszoną wiarę i ludzkość franciszkańską. Minister Generalny Zakonu stwierdził: „Życie Ojca Gabriela Marii Allegry jest wymownym świadectwem prymatu miłości do Chrystusa i wiernej służby Kościołowi na wzór św. Franciszka”. Niewątpliwie jego dzieło jest kamieniem milowym w historii Kościoła katolickiego w Chinach. Natomiast 4 października 2012 r. odbyły się uroczystości ku czci bł Gabriele Marii Allegry OFM  w katedrze Niepokalanego Poczęcia  NMP w Hongkongu z udziałem licznie przybyłego duchowieństwa i wiernych.
Zenon Styś ofm

Najnowsze wiadomości

 • Obchody Dnia Modlitw za Kościół w Chinach +

  Serdecznie zapraszamy na wspólną Eucharystię w Dniu Modlitw za Kościół w Chinach, który wypada w dniu Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, Więcej
 • Msza św. w języku chińskim - luty 2018 +

  W pierwszą niedzielę lutego Mszę św. dla chińskiej wspólnoty przy Parafii św. Jadwigi w Warszawie odprawił o. Jan Konior SJ Więcej
 • Pierwsza Msza święta po chińsku w 2018 roku +

  7 stycznia w werbistowskim kościele św. Jadwigi na Żeraniu w Warszawie została odprawiona pierwsza w 2018 roku Msza Święta po Więcej
 • Pierwsza Msza św. w języku chińskim za nami +

  1 października 2017 roku w werbistowskiej Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Warszawie odbyła się pierwsza chińska Msza św. Po niej Więcej
 • Jest tylko jeden Kościół w Chinach +

  Z o. Zbigniewem Wesołowskim SVD, redaktorem naczelnym w Instytucie Monumenta Serica, sinologiem i byłym misjonarzem na Tajwanie, rozmawia o. Jacek Więcej
 • Seminarium dla Sióstr z Chin - DZIEŃ 16 +

  W ostatnim dniu Seminarium na porannej ewaluacyjnej sesji zostały przedstawione siostrom z Chin zasady przyjmowania na studia w Polsce opracowane Więcej
 • 1
 • 2
 • 3

chiny dzisiaj banner

Materiały

 • Artykuły
 • Książki
 • Dokumenty Kościoła
 • Katechezy
 • Modlitwy
 • Media o nas

 

Jedwabny Szlak z Watykanu do Chin nie istnieje

Chińskie władze, choć podkreślają gotowość do dialogu, dają jednak jasno do zrozumienia, że dyplomatyczne relacje z Watykanem nie są dla nich priorytetem. (...)   CZYTAJ

Franciszek Kościół w Chinach potrzebuje ducha i postawy papieża Franciszka

Od czasu wyboru na papieża Ojciec święty Franciszek udziela swojego błogosławieństwa chińskiemu Kościołowi przy rozmaitych okazjach. (...)    CZYTAJ

gabriele allegra Bł. Gabriele Allegra - tłumacz Pisma świętego na język chiński

Od samego początku swojego pobytu w Chinach zrozumiał, że najważniejszą rzeczą dla niego było poznanie języka i stopniowe wnikanie w myśl i kulturę chińską. (...)    CZYTAJ

Zobacz więcej artykułów

 

W dziale Książki prezentujemy sprawdzone wydawnictwa i periodyki, które są źródłem rzetelnych i obiektywnych informcji o sytuacji w Chinach.

Katechezy chiskieChińskie katechezy

Książka jest zbiorem konspektów katechez (od przedszkolaków poprzez wszystkie poziomy szkół do studentów) związanych z tematyką chińską, napisanych głównie przez studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.     CZYTAJ

BOYMAmbasador chińskiego cesarza

Patron SINICUM, o. Michał Boym SJ, należy do najważniejszych pionierów europejskiej nauki o Chinach. Porównując jego misję z ekspedycją Marco Polo trzeba zauważyć, że choć ranga obydwu przedsięwzięć była właściwie taka sama, to pamięć potomnych okazała się bardziej trwała i przychylna dla weneckiego kupca    CZYTAJ

bog jest czerwonyBóg jest czerwony

To opowieść o Kościele rozkwitającym na przekór wszelkim przeciwnościom, o polityce i duchowości. Jednocześnie jest to wzruszający hołd oddany niezłomnym pasterzom i krzewicielom wiary, którzy udowadniają, że totalitaryzm nie może zawłaszczyć tego, co skrywa się w ludzkich sercach.     CZYTAJ

Zobacz więcej

 

image

Benedykt XVI do Chińczyków

List Benedykta XVI do katolików w Chinach.    CZYTAJ

image

Kanonizacja męczenników chińskich

Głosili ewangelię narodowi chińskiemu - fragment przemówienia Jana Pawła II.    CZYTAJ

image

Rocznica śmierci Matteo Ricci

Przesłanie Benedykta XVI na 400. lecie śmierci Matteo Ricci (j. ang.)    CZYTAJ

image

Przesłanie Jana Pawła II do Chińczyków

Przesłanie Jana Pawła II do Chińczyków (j. ang)   CZYTAJ

 Zobacz więcej

 

W dziale Katechezy polecamy konspekty zajęć katechetycznych dla dzieci i dorosłych oraz przydatne materiały dla katechetów

image

Dzieci klas I - III

Konspekt katechezy dla dzieci z klas I - III.    CZYTAJ

image

Dzieci klas IV - VI cz. 1

Konspekt katechezy dla dzieci z klas IV - VI.    CZYTAJ

image

Dzieci klas IV - VI cz. 2

Konspekt katechezy dla dzieci z klas IV - VI.    CZYTAJ


Zobacz więcej

 

prhandsModlitwa za naród i Kościół w Chinach.    CZYTAJ

prhandsAkt oddania Stowarzyszenia Sinicum Matce Bożej.   CZYTAJ

imageJezus zaczynał od dwunastu

Kościół w Chinach jest bardzo młody. Potrzebujemy zakorzenienia w tradycji, musimy poznać różne formy działania pastoralnego, duszpasterskiego i dowiedzieć się, w jaki sposób Kościół może służyć wiernym.    CZYTAJ

imageChiński ksiądz w Tarnowie

Na pierwszy rzut oka trudno rozpoznać w nim duchownego. Na rozmowę z nami przyszedł „po cywilnemu”, krótka sportowa kurtka, dżinsy, w lewej ręce smartfon i nieodłączny, jak u każdego Chińczyka, uśmiech.    CZYTAJ

Zobacz więcej

Wesprzyj Sinicum

Pomóż nam realizować cele Stowarzyszenia przekazując dowolną jednorazową ofiarę albo stałą kwotę. Możesz to uczynić dokonując przelewu na poniższy numer konta (z dopiskiem "Darowizna na cele statutowe") lub wykorzystać moduł obok.

NR KONTA: 79 1090 1753 0000 0001 1953 7494

logo redgrey

 

Stowarzyszenie "Sinicum" im. Michała Boyma SJ
ul. Ostrobramska 98

04-118 Warszawa

Tel. +48 513 382 730
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 1132855288
REGON: 14610860300000
KRS: 0000419178

Template by JoomlaShine