Świętowaliśmy Dzień Modlitw za Kościół w Chinach 2016

dmzkwch2016 0224 maja 2016 roku w Dniu Modlitwy za Kościół w Chinach w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu została odprawiona Msza Święta za Kościół w Chinach i za cały naród chiński.

W tym roku wspomnienie Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, która odbiera szczególną cześć w sanktuarium w Sheshan niedaleko Szanghaju, przypadło we wtorek, kiedy to do Bazyliki Świętego Krzyża przybywają liczni czciciele św. Judy Tadeusza, by wziąć udział w nabożeństwie ku jego czci.

Wielu z nich uczestniczyło również w Eucharystii o godz. 18.00, której przewodniczył ks. Jan Hou, a którą wespół z nim koncelebrowało 10 kapłanów ze Zgromadzenia Słowa Bożego (werbiści), Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (oblaci), Zakonu Braci Mniejszych (franciszkanie) i Księży Misjonarzy, w większości członków Stowarzyszenia Sinicum im. Michała Boyma SJ.

 

Na początku Mszy Świętej ks. proboszcz Zygmunt Robert Berdychowski CM wprowadził uczestników liturgii w istotę Dnia Modlitwy za Kościół w Chinach i krótko przedstawił Stowarzyszenie Sinicum. Opowiadając podczas kazania historię swego powołania główny koncelebrans zauważył, że Pan Bóg – używając imienia, które mu nadano – a którego patrona stopniowo odkrywał – potwierdzał, że to On sam go prowadzi przez życie, wplatając w nie wątek związany z Polską.

Podczas modlitwy wiernych modlono się o wzajemne przebaczenie i pojednanie biskupów, kapłanów i katolików w Chinach, by siła przebaczenia dała im nowe życie i odwagę, by patrzeć w przyszłość z nadzieją (por. MV), za chrześcijan prześladowanych i szykanowanych ze względu na wiarę w Chrystusa, za tych, którzy nie poznali jeszcze Bożej miłości oraz za cały Kościół, „by modlitwą i solidarnością wspierał Kościół w Chinach, wypraszając mu dar pełnej wolności”.

Oprawę liturgiczną, przygotowaną przez Siostry Misyjne Służebnice Ducha Świętego, upiększyły swoim śpiewem w języku chińskim s. Hiacynta Zhang i s. Jana Zhang ze Zgromadzenia Ducha Świętego Pocieszyciela z diec. Handan.

Po Mszy Świętej Kościół w Chinach powierzono raz jeszcze opiece Matki Bożej, odmawiając litanię loretańską. Następnie uczestnicy przeszli do kościoła dolnego, gdzie mieli możliwość wysłuchania wykładu i zobaczenia prezentacji pt. „Wkład Kościoła katolickiego w Polsce w poznanie Chin. Misjonarze i misjonarki, Stowarzyszenie Sinicum i „Chiny Dzisiaj”, którą przedstawiła s. Weronika Maria Klebba SSpS.