Ósmy krok Nowenny

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!
Tymi słowami pozdrawiamy się w Wielkanoc. To jest nasze wyznanie wiary. Wierzymy w Jezusa Chrystusa, który dla nas umarł i zmartwychwstał i żyje dzisiaj w swoim Kościele. Możemy Go spotkać tam, gdzie oddycha się i żyje wiarą, gdzie wyznawcy wierzą, kochają, budują wspólnotę miłosierdzia, troszczą się o siebie nawzajem.

Czytaj więcej...

Siódmy krok Nowenny

Przed paroma dniami obchodziliśmy w Kościele Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Myśl na kolejny dzień nowenny przygotowującej nas do oddania się Matce Bożej będzie związana z osobą św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, Opiekuna Jezusa Chrystusa i Opiekuna Kościoła. Św. Bernard w kazaniu, które czytaliśmy w Liturgii Godzin w Uroczystość św. Józefa mówił: „Jeżeli więc cały Kościół jest dłużnikiem Dziewicy Matki, ponieważ przez Nią otrzymał Chrystusa, to z pewnością zaraz po Niej wdzięczność i specjalny szacunek winien właśnie świętemu Józefowi.”

Czytaj więcej...

Szósty krok Nowenny

Mieć w sercu Maryję to mieć w sercu Jezusa i Jego Kościół

„Maryja, Matka Odkupiciela, wspomożenie wiernych i Królowa Chin, niech was strzeże i wspiera w wypełnianiu waszego powołania i w urzeczywistnianiu postanowień, które rodzić się będą w sercach coraz bardziej wrażliwych i ofiarnych.” (Jan Paweł II, Przesłanie do katolików w Chinach, 08.12.1999).

W kolejnym kroku nowenny przygotowującej do aktu oddania SINICUM Matce Bożej na Jasnej Górze naszym przewodnikiem niech będzie św. Jan Paweł II. Wprawdzie nasz Wielki Rodak w przytoczonych powyżej słowach zwracał się do katolików w Chinach, ale Jego nauczanie jest inspiracją dla nas wszystkich. Oddajemy się Matce Bożej, gdyż On nas do tego zachęcał. Oddajemy naszej ukochanej Matce nie tylko instytucję, jaką jest Stowarzyszenie. Oddajemy Jej przede wszystkim ludzi - członków SINICUM. Oddajemy Jej samych siebie - nasze serca i naszą działalność.

Czytaj więcej...

Piąty krok Nowenny

Maryja nasz wzór i przewodniczka w drodze z Bogiem i do Boga

Krok po kroku przygotowujemy się do spełnienia naszego pragnienia powierzenia całego życia Maryi. Zamiarem naszym jest ofiarowanie samych siebie, naszego zaangażowania i wszystkich inicjatyw SINICUM naszej Matce i Królowej w Jej Sanktuarium na Jasnej Górze. Ten akt nie może pozostać tylko symbolicznym wydarzeniem. Nie może pozostać tylko zewnętrznym aktem, który wpiszemy do kroniki historii naszego Stowarzyszenia. Ten akt oddania musi wpłynąć na nasze życie i stać się wewnętrznym motorem naszej codziennej działalności.

Pielgrzymujemy na Jasną Górę. Nasze kolejne pielgrzymki są etapami w niepowtarzalnej, jedynej pielgrzymce życia na ostateczną i najjaśniejszą górę, jaką jest niebo. Maryja jest w tej pielgrzymce naszym wzorem i przewodniczką.

Czytaj więcej...

Czwarty krok Nowenny

Sinicum na Jasnej Górze - 24 maja 2017

Grudzień 24 - Dzień Wigilii

Boża Opatrzność postawiła na naszej nowennowej drodze wspaniały dzień. Kolejny etap naszego przygotowania do Aktu oddania Matce Bożej członków Stowarzyszenia SINICUM przypada w Wigilię Bożego Narodzenia. Wszyscy chrześcijanie świętują ten dzień, ale dla nas Polaków jest on szczególny. Od rana w naszych domach, w rodzinach, trwa krzątanina… Sprzątamy dom. Przygotowujemy wigilijną wieczerzę. Przygotowujemy opłatki. Stroimy choinkę. Pod choinką układamy figurki do szopki. Pamiętamy o sianku, ziarnach owsa lub pszenicy. W kuchni czuć zapach wigilijnych potraw. A kiedy zabłyśnie na niebie pierwsza gwiazda, zaczynamy Wigilię – modlitwa, składanie życzeń, łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd, Pasterka. Jest tak ciepło, radośnie, rodzinnie.

Czytaj więcej...

Trzeci krok Nowenny

Sinicum na Jasnej Górze - 24 maja 2017

Zaangażowaliśmy się w dzieło pomocy dla Kościoła w Chinach. Stowarzyszenie Sinicum nie powstało w celu zaspokojenia jakiś osobistych ambicji - robienia czegoś innego, czegoś bardziej oryginalnego od podejmowanych dotychczas przez Kościół w Polsce inicjatyw misyjnych. Naszym celem jest realizacja jednego z punktów duchowego testamentu św. Jana Pawła II. Nasz święty Papież od początku swojego pontyfikatu wzywał cały Kościół do zaangażowania się w dzieło pomocy dla Kościoła w Chinach. W wypowiedziach św. Jana Pawła II na ten temat pojawiają się często takie sformułowania, jak: żywa troska, głęboka troska, apostolska troska, szczególna troska, nieustanna troska… o Kościół, który jest w Chinach. Wyrazem tej troski był List Caritas Christi do Biskupów całego świata katolickiego wzywający do modlitwy za Kościół, który jest w Chinach opublikowany przez Jana Pawła II w Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 1982 r. W Liście tym Papież pisał m.in.: „Troska o Kościół w Chinach, która zawsze była bardzo żywo odczuwana przez moich bezpośrednich poprzedników: Piusa XII, Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła I, stała się również szczególną i nieustanną troską mojego pontyfikatu, czemu niejednokrotnie i w różny sposób dawałem wyraz”.

Czytaj więcej...

Drugi krok Nowenny

Sinicum na Jasnej Górze - 24 maja 2017

Drodzy członkowie SINICUM!

Kolejny dzień nowenny przygotowującej nas do aktu oddania członków Sinicum i jego dzieła Matce Bożej (24 października) przypada w tygodniu misyjnym. Papież Benedykt XVI w Liście do Kościoła Katolickiego w Chinach napisał: „Kościół, mając zawsze i w każdym miejscu charakter misyjny, jest wezwany do głoszenia Ewangelii i dawania świadectwa. Również Kościół w Chinach musi odczuwać w swym sercu misyjny zapał swego Założyciela i Mistrza.

Czytaj więcej...